Loading...

                 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี โดยภายในงานได้มีการจัดให้การจับฉลากให้กับสมาชิกโชคดี โดยมีเงินรางวัลทั้งหมด 20,000 บาท และได้มีการเลือกตั้งกรรมการ อำเภอท่าช้าง และอำเภอเมือง